Έκτο ενημερωτικό δελτίο

Το έκτο ενημερωτικό δελτίο είναι πλέον διαθέσιμο στον επίσημο ιστόχωρο του έργου. Στο δελτίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στη διάρκεια των τελευταίων μηνών υλοποίησης του έργου.

Για να το δείτε, πατήστε εδώ