ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Εξέλιξη Έργου

Τίτλος Έργου

«Waste2Bio-Ανάπτυξη και επίδειξη μιας καινοτόμου μεθόδου παραγωγής βιοαιθανόλης από απόβλητα»

[LIFE 11 ENV/GR/000949]

Σκοπός του Έργου

To έργο «Waste2Bio», φιλοδοξεί να δημιουργήσει την πρώτη μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης από προδιαλεγμένα και ξηραμένα στην πηγή βιοαπόβλητα στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Πρόκειται για την εφαρμογή μιας σύνθεσης καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα διαχείρισης και επεξεργασίας των οικιακών βιοαποβλήτων η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Η οικιακή ξήρανση των βιοαποβλήτων η οποία αναπτύχθηκε από την Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και τεχνολογίας του Ε.Μ.Π., αποδεικνύεται ότι έχει πολλαπλά οφέλη στις μέχρι πρότινος προβληματικές ενζυμικές διεργασίες παραγωγής βιοαιθανόλης από λιγνοκυταρρινούχες πρώτες ύλες. Ο λόγος είναι ότι η καινοτόμος αυτή διεργασία, διατηρεί το περιεχόμενο της πρώτης ύλης σε υδατάνθρακες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διεργασία με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοσή της.

Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται η μάζα και ο όγκος των παραγόμενων οικιακών απορριμμάτων στην πηγή με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής αιθανόλης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.

H εγκατάσταση θα λειτουργήσει με καινοτόμο τρόπο καθώς θα διαχειρίζεται αποκλειστικά ξηρά οργανικά απορρίμματα με διεργασία ειδικά ανεπτυγμένη για το σκοπό αυτό.

Στόχοι του Έργου είναι:

  • Να σχεδιαστεί, αναπτυχθεί, βελτιστοποιηθεί και να λειτουργήσει πιλοτικά μια μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης η οποία θα έχει την δυνατότητα μετατροπής υψηλού ποσοστού των βιοαποβλήτων σε δεύτερης γενιάς βιοαιθανόλη.
  • Να μειώσει σημαντικά την ποσότητα των οικιακών βιολογικών αποβλήτων πουν οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τα απορρίμματα αυτού του τύπου.
  • Να οδηγήσει στην παραγωγή ενός τελικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην θέση των ορυκτών καυσίμων, η χρήση των οποίων έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

Πλεονεκτήματα-Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το έργο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία μιας καινοτόμου εγκατάστασης παραγωγής βιοαιθανόλης από απορρίμματα. Τα πλεονεκτήματα χρήσης των δύο τεχνολογιών μαζί (οικιακή ξήρανση, SSF) θα είναι:

  1. Εκτροπή των βιοαποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση των επικίνδυνων ρύπων και οσμών που προέρχονται από αυτούς.
  2. Η μη διάθεση των βιοαποβλήτων σε ΧΥΤΑ επιμηκύνει το χρόνο ζωής τους.
  3. Μείωση των δρομολογίων συλλογής των αστικών απορριμμάτων.
  4. Παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο μπορεί να  επαναχρησιμοποιηθεί με πολλαπλά οφέλη για έναν Δήμο και τους κατοίκους του.

 

Διάρκεια Έργου

34 Μήνες [1/9/2012 - 31/8/2015]

Συνεργαζόμενοι Εταίροι

  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [Συντονιστής Δικαιούχος]
  • Δήμος Παπάγου-Χολαργού [Συνεργαζόμενος Εταίρος]
  • Δήμος Ασπροπύργου [Συνεργαζόμενος Εταίρος]

 

Share

Site Last Updated

Τρίτη 11 Σεπτέμβριος 2018, 14:21