ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Αιθανόλη

Η αιθανόλη γενικά

Η αιθανόλη, γνωστή και ως αιθυλική αλκοόλη, είναι μια άχρωμη ένωση, που μπορεί να υποστεί ανάφλεξη. Μιλώντας απλά, η αιθανόλη είναι γνωστή και ως αλκοόλη. Ο μοριακός της τύπος, δίδεται από τον χημικό τύπο, C2H5OHήEtOH.


Πώς χρησιμοποιείται η αιθανόλη?

Η αιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την συμβατική βενζίνη. Τυπικά μίγματα καυσίμων, είναι τα ακόλουθα:

* E5 – Περιέχει 5% Αιθανόλη, 95% Βενζίνη
* E10 – Περιέχει 10% Αιθανόλη, 90% Βενζίνη
* E85 – Περιέχει 85% Αιθανόλη, 15% Βενζίνη (Πωλείταιπ.χ.στηΣουηδίακαιτηΓερμανία)

Το E5 και E10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα περισσότερα αυτοκίνητα, και δεν δημιουργούν προβλήματα κατά την χρήση τους. Το E85 ωστόσο χρειάζεται μετατροπή του αυτοκινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα.

Η χρήση της αιθανόλης δεν περιορίζεται μόνο στα αυτοκίνητα αλλά αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο καυσίμου (όπως είναι τα τζάκια αιθανόλης , κλπ.). Η χρήση αιθανόλης, είναι ευεργετική για τους πολίτες, καθώς μειώνει το κόστος χρήσης των καυσίμων και ανεβάζει τον αριθμό οκτανίων της βενζίνης, ενώ μειώνει τις εκπομπές των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων.

Η αιθανόλη είναι ανανεώσιμη μορφή ενέργειας

Η παραγωγή βιοαιθανόλης, από διαφορετικά είδη βιομάζας, είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η παραγωγή της οποίας, ενθαρρύνεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοινώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2012.

Share

Site Last Updated

Τρίτη 11 Σεπτέμβριος 2018, 14:21